จำนวน License ที่แจกจ่ายไปแล้ว :
1500/1500 (100.00%)

คู่มือการติดตั้งใช้งาน Bitdefender Internet Security


  1. เข้าสู่ระบบเพื่อรับรหัสสำหรับลงทะเบียน (Running number)
  2. เข้าไปที่ https://www.aerm.net/ecommerce/getlicensekey_walkin.aspx กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอีเมล์ และนำหมายเลข running number ที่ได้จากระบบใส่เข้าไปเพื่อรับ license key
  3. รอรับอีเมล์ตอบกลับ ให้ตรวจสอบ junk mail ด้วย โดยภายในอีเมล์จะมีข้อมูลของหมายเลข license key มาให้
  4. ดาวน์โหลด Bitdefender Internet Security และติดตั้งโดยใช้หมายเลข license key ที่ได้รับทางอีเมล์


    1. ดาวน์โหลดคู่มือติดตั้ง (PDF)